Системи за водене по маршрут класификация

Системи за водене по маршрут класификация, полезна информация от нашите експерти и съвети за използване на пътна помощ при необходимост по време на пътуване.

Системи за водене по маршрут класификация

Основен класификационен признак за системите за водене по маршрут са възможностите на комуникационните им подсистеми.

Комуникацията между центъра и екипираните автомобили може да става чрез безпроводни системи с общо предназначение (например клетъчни) или чрез т.н. DSRC (Dedicated Short Rang Communication – специализирана връзка от непосредствена близост). Последната се осъществява през вече споменатите по-преди маяци (указателни стълбове) и е ефективна, ако такива маяци се използват и за други цели.

Независимо от техническата същност, ако комуникацията е организирана като симплексна и информацията се предава само от центъра към автомобилите, се говори за съветваща система за водене. При нея автомобилът получава информация от пътни датчици и от трафичния център. Ако връзката е дуплексна, става възможно да се осъществи необходимата обратна връзка и системата да се класифицира като управляваща.

Системата за водене по маршрут може да работи и автономно – независимо от каквито и да било инфраструктурни съоръжения (трафични центрове, индуктивни кръгове, електронни маяци или клетъчни телефони). В този случай всичката необходима информация и датчици за позициониране и навигация са монтирани в автомобила. Най-важните компоненти на такава система са: навигационен компютър; GPS приемник; CD-ROM; сензор за колелата; електронен компас; високоговорител за акустичен изход, чрез който шофьорът получава инструкциите „завой след завой“; LSD цветен екран за визуално показване на картите, имената на улиците, инструкциите за управлението, разстоянието до края на пътуването, направлението, списък на маршрута, GPS статус и друга допълнителна информация.

Движението на автомобила се регистрира от сензора на колелата и електронния компас. Текущата позиция на автомобила се определя от изминатото разстояние и посоката, чрез точно изчисляване на траекторията. При това естествено се натрупва грешка в позицията, която се коригира чрез съпоставяне с точна векторна карта на СD-ROM. GPS сигналите калибрират и стабилизират това позициониране, както и позиционират в области, за които няма достъпни карти.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО