Акумулатори повишено саморазреждане

Акумулатори повишено саморазреждане, полезна информация от експертите по акумулатори и правилната им поддръжка.

Акумулатори повишено саморазреждане

Повишено саморазреждане

Това е уско­рена загуба на енергия от неработещ акумулатор. Която превишава допустимата норма за първия месец на съхранение: не повече от 9% от капацитета за батерии 6-СТЭН-140М и 6-МСТ-140 и не повече от 18% за батерии 12-СТ-70/.

Повишеното саморазреждане се причинява от:

– попадане на електролит върху външната повърхност на батерията или замърсяване, което предизвиква утечка на ток;

– замърсяване на електролита от странични примеси /особено метали/, които се съдържат във водата или в сярната киселина;

– съхраняване на батериите при висока температура.

За отстраняване на повишено саморазреждане, предизвик­вано от замърсяване на външната повърхност на батерията, е необходимо тя да се подложи на обслужване:

  • да се почисти от нечисто­ти;
  • да се неутрализира киселината, попаднала върху нейната по­върхност. Като се изтрие с парцал напоен с 10 %-тов разтвор на сода бикарбонат;
  • след това се изтрие до сухо.

Ако по повърхност­та на херметизиращата смола има пукнатини, трябва да се отстранят.

Ако при това саморазреждането не се прекратява, трябва батерията да се разреди напълно. За да преминат всички вредни при­меси в електролита, след което да се смени електролитът. И незабавно да се зареди батерията.

Изоставащ /слаб/ акумулатор в батерията

По­явява в резултат на:

  • понижена гъстота на електролита в дадения аку­мулатор;
  • недостиг на електролит;
  • повишено саморазреждане предизвикано от късо съединение.

При наличие на изоставащ акумулатор капацитетът на раз­режданата батерия намалява, ограничаван от този слаб акумулатор, тъй като той се разрежда по-рано от другите. При зареждане на батерията в изоставащия акумулатор не се наблюдават признаците за завършване на зареждането /неизправният акумулатор в процеса на зареждането изостава от изправните/.

За възстановяване на изоставащите акумулатори тяхното зареждане се продължава отделно до поява на всички признаци за завършване на зареждането, след което гъстотата на електролита им се довежда до гъстотата на електролита в останалите акумулато­ри на батерията с точност до ± 0,01 и се проверява капацитетът на батерията, като се разрежда с 10-часов режим. Изоставащите акуму­латори на батерията се считат вече изправни, ако капацитетът на батерията съответствува на нормата. Ако изоставащите акумулатори не се поддават на изправяне, батерията се изпраща в ремонт за за­мяна на неизправните акумулатори.

При разреждане на батерия, в която има изоставащ акуму­латор след отдаване на целия свой енергиен запас той може да се преполюсува. След прекратяване на разреждането преполюсуваният акумулатор възстановява своята полюсност. Честото преполюсуване на акумулатора е много вредно, тъй като се съпровожда с дълбоко разреждане, което изважда окончателно от строя слабите акумулато­ри.

Още полезна и интересна информация може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО